Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

bardzo dziękujemy za odwiedziny w sklepie internetowym JOOP! Pamiętaj, że korzystanie z pełnej funkcjonalności naszego sklepu internetowego nie jest możliwe w przeglądarce Internet Explorer.

Zalecamy korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

JOOP! przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych i gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, m.in. z: rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO lub GDPR), niemieckim rozporządzeniem o ochronie danych (DS-GVO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i niemiecką ustawą o telemediach (TMG) oraz zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Stroną odpowiedzialną za działanie tej strony internetowej (zwanej dalej „Stroną Internetową”) jest Strellson AG, Son-nenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Szwajcaria (dalej jako: ,,JOOP!‘‘). Spółka ta jest również operatorem sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), przy czym stroną umowy z klientem w zakresie zakupów w Sklepie Internetowym jest spółka zależna od Strellson AG - Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Szwajcaria.   

Lenox AG jest stroną odpowiedzialną za dane wymagane do wykonania umowy.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: dataprotection@joop.com.

Z przedstawicielem w Unii Europejskiej można się skontaktować pod adresem: 


Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG
Herr Manfred Schuster
Markham Str.15
D-86720 Nördlingen.

JAKIE DANE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

OGÓLNE INFORMACJE

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres pocztowy i e-mail.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z obsługą serwisu, założeniem i obsługą konta klienta oraz w celu świadczenia usług oferowanych w związku z kontem klienta.

Nasza spółka zależna Lenox AG zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane zebrane podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym lub dane udostępnione w tym celu przez użytkownika za pośrednictwem konta użytkownika w celu zawarcia i realizacji umowy w sklepie internetowym. 

JOOP! (a także Lenox AG) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Przykładowo w celu zarejestrowania się, aby otrzymywać biuletyny.

UDOSTĘPNIANIE WITRYNY INTERNETOWEJ; KOMUNIKACJA

Udostępnienie serwisu przez JOOP! wymaga przetwarzania danych osobowych (adresu IP) w celu pobrania treści wyświetlanych na stronie internetowej.

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. W tym celu zbieramy Pani/Pana imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Używamy plików cookie w celu udostępniania naszej strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Analiza internetowa i pliki cookie, social plugins“.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udostępniania tej strony internetowej i komunikacji z JOOP! opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udostępnienie tej strony internetowej jest technicznie konieczne, abyśmy przetwarzali określone dane osobowe (np. adres IP). W celu Państwa komunikacji z JOOP! konieczne jest, abyśmy przetwarzali dane osobowe, o których mowa powyżej.

W ramach niezbędnego wyważenia interesów, rozpatrzyliśmy Państwa interes w odpowiedniej poufności Państwa danych osobowych oraz nasz interes w udostępnianiu tej strony internetowej i kontaktowaniu się z Państwem. Państwa poufność schodzi na drugi plan w obu przypadkach. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie udostępnić Państwu tej witryny, ani odpowiedzieć na Państwa prośbę o kontakt.

PAŃSTWA KONTO

Strona Internetowa oferuje możliwość założenia osobistego konta klienta. W swoim koncie klienta, którym zarządza JOOP!, mogą Państwo przechowywać swoje dane osobowe w celu ich wygodnego przechowywania na potrzeby Sklepie Internetowego. JOOP! oferuje również dostęp do Państwa historii zakupów oraz możliwość stworzenia listy życzeń, w której możesz zaznaczyć pozycje do późniejszego zakupu.

Do założenia konta klienta wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu oraz wybranego przez siebie hasła. Podanie dalszych danych (numer telefonu, data urodzenia) jest oczywiście dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo zaktualizować te dane lub usunąć konto.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach usługi online „konto klienta” odbywa się w celu inicjowania, realizacji i przetwarzania odpowiedniej umowy użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO.


SKLEP INTERNETOWY

Sklep Internetowy jest prowadzony przez JOOP!, ale za przetwarzanie transakcji odpowiada nasza spółka zależna Lenox AG, która jest również Państwa jedynym partnerem umownym w zakresie dokonywanych tam zakupów. 

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie klienta, informacje potrzebne do realizacji zamówienia są tam zapisywane automatycznie w celu uzupełnienia ich w formularzu zamówienia. W tym celu i wyłącznie w ramach wykonania umowy, JOOP! przekazuje Lenox AG te informacje. Oczywiście możliwe jest również złożenie zamówienia bez użycia konta klienta. W każdym przypadku Lenox AG będzie przetwarzać i wykorzystywać informacje wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia, a ponadto tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. 

Jeśli podczas składania zamówienia są Państwo zalogowani do sklepu internetowego, lista życzeń oraz informacje o dokonanych przez Państwo zakupach (artykuł, cena i czas zakupu) zostaną zapisane na Państwa koncie klienta. 

Jeżeli zamiast osobistego konta klienta chcą Państwo robić u nas zakupy tylko jako gość, Państwa dane (tutaj gromadzone są te same dane, co w przypadku osobistego konta klienta) będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia odpowiedniego zakupu, a następnie zostaną usunięte lub zablokowane. 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach sklepu internetowego odbywa się w celu inicjowania, realizacji i wykonywania odpowiednich umów zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO.


ZGODA I WYCOFANIE

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych, dodatkowych celach (np. ocena zdolności kredytowej, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, biuletyn, centrum preferencji), przetwarzanie danych odbywa się na podstawie tej zgody. JOOP! przekaże szczegółowe informacje na temat treści zgody, gdy wymagana jest zgoda. Wszelkie udzielone zgody na ochronę danych oraz dalsze informacje na ich temat można znaleźć tutaj.

Zgoda jest zawsze dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Dotyczy to również zgód udzielonych nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody można również zgłosić e-mailem na adres dataprotection@joop.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do jej odwołania. Podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie zgody jest art. 6 ust. 1 a) RODO i art. 9 ust. 2 a) RODO. 

UJAWNIANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

Nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub wyrazili Państwo na to zgodę.

Jednak w celu realizacji zamówień niektóre dane osobowe muszą zostać udostępnione naszym usługodawcom w UE i Szwajcarii, m.in. spółkom logistycznym, ale także do sprawdzania zdolności kredytowej i przetwarzania płatności. W ramach tego tak zwanego ,,przetwarzania danych zamówienia‘‘ ci usługodawcy są również umownie zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych i niezbędnymi środkami bezpieczeństwa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

O ile wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę, pozyskujemy informacje dotyczące Państwa zdolności kredytowej, dotyczące Państwa dotychczasowej historii płatności, informacje do oceny ryzyka braku spłaty na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem danych adresowych (scoring) oraz dane do weryfikacji Państwa adresu (sprawdź możliwość dostarczenia) z lub za pośrednictwem infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

W tym celu przekazujemy Państwa dane (nazwisko, adres i ewentualnie datę urodzenia) infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Ww. spółka wykorzystuje te dane do celów weryfikacji adresu lub kontroli tożsamości dla innych podmiotów oraz do odpowiednich aplikacji scoringowych. Scoring oblicza wartości prawdopodobieństwa dla określonego przyszłego zachowania na podstawie metod matematyczno-statystycznych i wykorzystuje do tego celu odpowiednie dane. Szczegółowe informacje w rozumieniu art. 14 RODO, tj. informacje o celu biznesowym, celach przechowywania danych, odbiorcach danych, prawie do ujawnienia, prawie do usunięcia lub poprawienia itp. znajdą Państwo tutaj.

W ramach kontroli kredytowej wszystkie dostępne dane są sprawdzane i ustalane, jakie metody płatności mogą być oferowane za zamówienie, a także czy zamówienie może zostać zrealizowane. W razie potrzeby wszystkie poprzednie zamówienia na Państwa koncie klienta również zostaną sprawdzone.

Jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę, powyższe dane zostaną również przesłane do Device Transaction Pool (DTP) i tam przechowywane. Celem DTP jest działanie jako branżowa usługa ostrzegawcza w celu ochrony spółek członkowskich uczestniczących w DTP przed nadużyciami i stratami z tytułu nieściągalnych długów w wyniku oszustwa, które mogą powstać przy świadczeniu komercyjnych, odpłatnych usług telekomunikacyjnych lub usług telemedialnych partnerom kontraktowym, którzy nie chcą lub nie mogą zapłacić, zwłaszcza z powodu oszustwa. Przekazane dane będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do tych celów. W przypadku zapytania przez spółkę członkowską w DTP, do tej spółki członkowskiej zostaną przesłane tylko wyniki kontroli podejrzeń dotyczących zapytania. Można też wykorzystać dane pozytywne, czyli pozytywnie oceniane są urządzenia końcowe, za pomocą których np. często i terminowo dokonuje się płatności. Przechowywanie danych wyników w poszczególnych spółkach członkowskich poza konkretnym przypadkiem indywidualnego wykorzystania nie ma miejsca. DTP jest obsługiwany przez firmę infoscore Tracking Solutions (ITS), Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Niemcy, jako podmiot przetwarzający dane zamówień dla spółek członkowskich. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj

PARCELLAB

Podczas wysyłki towarów usługodawca parcelLab przejmuje powiadomienia o wysyłce w kierunku naszych klientów i przekazuje im status przesyłki oraz numer śledzenia przesyłki. W tym celu dane osobowe niezbędne do informacji o przesyłce (imię i nazwisko, adres, numer zamówienia itp.) są przekazywane do parcelLab. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności parcelLab: https://parcellab.com/privacy/

Hotjar

Nasza Strona Internetowa korzysta z Hotjar tj. oprogramowania analitycznego dostarczanego przez Hotjar Ltd. 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640, Malta (http://www.hotjar.com), które pozwala nam analizować, w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony Internetowej. Hotjar wykorzystuje pliki cookies, a także kod śledzenia, za pomocą którego zebrane dane są przesyłane do serwera Hotjar. Te dane to zasadniczo informacje związane z urządzeniem, takie jak: adres IP, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, takie jak typ i wersja, lokalizacja geograficzna i ustawienia języka. Ponadto, Państwa adres e-mail jest przekazywany wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem, jeśli podali nam Państwo te informacje. Okresowo do Hotjar przesyłane są również interakcje użytkownika, takie jak ruch myszy, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina użycia. Twój adres IP jest automatycznie anonimizowany przez Hotjar i przechowywany tylko w tej formie. Ponadto użytkownikom serwisu przypisywany jest „unikatowy identyfikator użytkownika (UUID), za pomocą którego Hotjar może rejestrować powracających użytkowników naszej witryny – bez łączenia ich z Państwa danymi osobowymi.

& Mogą Państwo użyć linku https://www.hotjar.com/opt-out, aby uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych przez Hotjar.

ANALITYKA INTERNETOWA, PLIKI COOKIE, WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE (SOCIAL PLUGINS)

Odwiedzając stronę i sklep internetowy używamy tzw „cookies“. 

Deklarację dotyczącą plików cookie z dalszymi szczegółami znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności.

Nasza strona korzysta również z funkcji różnych portali społecznościowych („wtyczek“):

• Wtyczki z YouTube

Przycisk z logo białego trójkąta YouTube na czerwonym lub kolorowym tle, obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

• Wtyczki z Facebooka

Wtyczki z białym „f” na niebieskim kafelku lub „kciukiem w górę” lub „lubię to” obsługiwane przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)

• Wtyczki z Instagrama

Na tej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Instagram, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Wtyczkę Instagram można rozpoznać po „Instagram - Przycisk”

• Wtyczki z Twittera

Przycisk oznaczony „twitter”, „retweet” lub mały ptaszek obsługiwany przez Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”)

Jeśli klikną Państwo stronę internetową z naszą ofertą, która korzysta z takich wtyczek, Państwa przeglądarka łączy się z serwerami dostawców wtyczek, prawdopodobnie w USA. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców za pośrednictwem wtyczek. Zgodnie z oświadczeniami dostawców, dane osobowe, w tym adres IP, są zbierane i przetwarzane tylko dla zalogowanych członków. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystania przez Instagram. 

Cel i zakres gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także Twoje prawa w tym zakresie i ustawienia opcji ochrony, można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych:

• YouTube: https://policies.google.com/privacy

• Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

• Twitter: https://twitter.com/privacy

• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

Jeśli są Państwo członkiem danej sieci, ale nie chcą, aby dostawca zbierał dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i ewentualnie łączył je z innymi przechowywanymi danymi, zawsze należy wylogować się całkowicie z odpowiedniej sieci przed odwiedzeniem innych stron internetowych i ewentualnie również usunąć odpowiednie pliki cookie.

Vimeo

Na naszej stronie używamy filmów z Vimeo, aby prezentować treści w bardziej atrakcyjny wizualnie i dynamiczny sposób oraz, aby zapewnić płynniejsze i przyjemniejsze wrażenia wizualne odwiedzającemu witrynę. Ponieważ nie ma możliwości lokalnego hostowania filmów na naszym serwerze, korzystamy z oferty zewnętrznego dostawcy Vimeo (555 West 18th Street New York, NY 10011 Stany Zjednoczone). Ze względów technicznych integracja filmów Vimeo skutkuje wywołaniami do serwerów Vimeo. Dane z Państwa przeglądarki lub urządzenia końcowego są przesyłane do serwera Vimeo. Przekazywane są również informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

W przypadku wykorzystania danych z Państwa przeglądarki lub urządzenia końcowego związanych z odtwarzaniem wideo odsyłamy do polityki prywatności Vimeo. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji o ochronie prywatności przez Vimeo można znaleźć na stronie: https://vimeo.com/privacy.10

REKLAMY GOOGLE I REMARKETING

Nasza strona korzysta z usługi Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy dostarczany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Ponadto w ramach usługi Google AdWords wykorzystywana jest funkcja remarketingu. Funkcja remarketingu umożliwia prezentowanie Państwu reklam opartych na Państwa zainteresowaniach na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google. W tym celu analizowane jest Państwa zachowanie podczas surfowania po naszej stronie internetowej, m.in. które oferty przeglądałeś. Dzięki temu możesz otrzymywać zindywidualizowane reklamy w samej wyszukiwarce internetowej Google, tzw. „Google Ads” oraz na innych stronach internetowych, nawet po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Jako warunek wstępny, Google zapisuje plik cookies w Państwa przeglądarce, gdy odwiedzają Państwo usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Państwa wizyty są rejestrowane za pomocą tego pliku cookie. Plik cookie służy do jednoznacznej identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej, a nie do identyfikacji Państwa osoby. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, a tym samym odwołać udzieloną nam zgodę na korzystanie z usługi Google Ads & Remarketing, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostarczoną tam wtyczkę: www.google.com/settings/ads/plugin

Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.com/privacy/ads/

REKLAMY MICROSOFT BING

Na naszej stronie korzystamy z technologii Bing Ads, których operatorem jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Stosowany jest tak zwany Microsoft Conversion-Tracking, w ramach którego Microsoft umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu końcowym, jeśli trafili Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing lub w inny sposób. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo reklamę, zostali przekierowani na stronę internetową i dotarli do wcześniej określonej strony docelowej („strony konwersji”), do której prowadzi link za pośrednictwem reklamy. Ponadto Microsoft i my widzimy, że uzyskali Państwo dostęp do witryny inną drogą i dokonali zakupu lub wykonali usługę, która została zdefiniowana jako konwersja.

Ponadto korzystamy z technologii retargetingu firmy Microsoft, w ramach której gromadzone i przechowywane są informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Pliki cookie umożliwiają firmie Microsoft gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie do tworzenia profili użytkowania na podstawie danych przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających, co umożliwia nam wyświetlanie reklam i ofert odpowiednich dla osoby, która już wykazała zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi treściami/ofertami, za pośrednictwem Bing Ads. Żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są przetwarzane. 

W związku z zastosowanym narzędziem marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Microsoft. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych poza wyżej wymienionymi celami, które są gromadzone przez Microsoft za pomocą tego narzędzia, dlatego informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację Microsoft otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Microsoft, Microsoft może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w firmie Microsoft lub nie zalogowali się, możliwe jest, że dostawca pozna i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Microsoft przetwarza w szczególności identyfikator znacznika UET, plik cookie Microsoft, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, zachowanie użytkownika i kontakt z materiałami reklamowymi.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki i mogą być przekazywane usługodawcom i ich podmiotom stowarzyszonym, którzy dostarczają technologię lub usługi pomocnicze w celu obsługi i konserwacji niektórych usług online firmy Microsoft. Przekazanie Państwa danych na serwery w Stanach Zjednoczonych odbywa się na podstawie zawartych standardowych klauzul umownych UE.

Microsoft przechowuje Państwa dane z tagu UET (Universal Evenet Tracking) przez 180 dni. Okres ważności pliku cookie firmy Microsoft wynosi 13 miesięcy.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych na przyszłość należy kliknąć następujący link: account.microsoft.com/privacy/ad-settings

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Microsoft Corporation: privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Sizekick

Na tej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość skorzystania z rozwiązania rekomendacji rozmiaru firmy sizekick GmbH
(Rosa-Bavarese-Str. 3, 80639 Monachium, Niemcy) w celu uzyskania spersonalizowanej porady dotyczącej rozmiaru. Korzystanie z rozwiązania rekomendacji rozmiaru Sizekick jest całkowicie dobrowolne i jest świadomą decyzją użytkownika o przekazaniu Sizekick danych osobowych, które są wykorzystywane do zapewnienia użytkownikowi najlepszej możliwej rekomendacji rozmiaru. Więcej informacji na temat polityki prywatności Sizekick można znaleźć tutaj:https://www.sizekick.io/privacy-policy-web-app
 

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Irlandia/UE) w celu oceny wizyt na naszej Stronie Internetowej. Google używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy tym przetwarzane są dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (w tym identyfikatorów plików cookie), adresów IP, identyfikatorów urządzeń oraz informacji o interakcji z naszą stroną internetową. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowania odwiedzających.

Używamy Google Analytics tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii. Tylko w nieuniknionych, wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę odwiedzającego nie jest łączony z innymi danymi Google.

Korzystamy z wariantu Google Universal Analytics. Dzięki temu możemy przypisać dane interakcji z różnych urządzeń i różnych sesji do unikalnego identyfikatora użytkownika. Dzięki temu możemy umieszczać poszczególne działania użytkowników w kontekście i analizować długoterminowe relacje.

Dane o działaniach użytkownika są przechowywane przez okres 38 miesięcy, a następnie są automatycznie usuwane. Tym samym usuwanie danych, których okres przechowywania wygasł, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Ustawianie plików cookie i dalsze przetwarzanie danych osobowych opisane tutaj odbywa się wyłącznie za zgodą. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z usługą Google Analytics jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie w punkcie “ Ustawienia plików cookie ” widerrufen werden.

Przechowywania plików cookie przez Google Analytics można również zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie odpowiedniej przeglądarki. Gromadzeniu informacji generowanych przez pliki cookie można również zapobiec, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informujemy, że dokumentujemy każdą wyrażoną przez Państwa zgodę w celu wykonania naszego obowiązku przedstawienia dowodów zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. Ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani, przechowywanie to opiera się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

LINKEDIN

Korzystamy z narzędzia do retargetowania LinkedIn Conversion Tracking firmy LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). W tym celu na naszej stronie internetowej zintegrowany jest LinkedIn Insight Tag, który umożliwia LinkedIn gromadzenie pseudonimizowanych danych statystycznych dotyczących wywoływania i korzystania z naszej strony internetowej oraz dostarczanie nam na tej podstawie odpowiednich zagregowanych statystyk. Ponadto, informacje te są wykorzystywane, aby móc wyświetlać odwiedzającemu oferty i rekomendacje dostosowane do jego zainteresowań, po tym, jak wykaże on zainteresowanie niektórymi produktami, informacjami i ofertami na naszej stronie internetowej. Ta anonimowa informacja jest przechowywana w pliku cookie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn. 

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

RETARGETOWANIE NA FACEBOOKU

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii retargetingu sieci społecznościowej Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), która umożliwia nam, jeśli już Państwo zainteresowalisię naszą witryną i naszymi treści/ofert i są członkiem Facebooka, aby wyświetlać reklamy i oferty odpowiednie dla Państwa na Facebooku. W tym celu na naszych stronach zintegrowany jest tak zwany piksel śledzenia konwersji lub piksel retargetingowy Facebooka, za pośrednictwem którego Facebook jest informowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej, że uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej i którymi częściami naszej oferty byli Państwo zainteresowani.

Dzięki zastosowanemu narzędziu marketingowemu Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które poza wyżej wymienionymi celami są gromadzone za pomocą tego narzędzia przez Facebook i dlatego informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy: poprzez integrację Facebooka Facebook otrzymuje informacje, że otworzyli Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się, istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Facebook przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator użytkownika Facebooka, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, informacje marketingowe, interakcję z materiałami reklamowymi, interakcję z produktami, interakcję z witryną internetową usługi serwisu, oglądane reklamy i zawartość sklepu internetowego.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach na terenie UE do czasu, gdy przestaną być potrzebne do celów przetwarzania i nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza siecią Facebook. Przekazywanie do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może odbywać się w ramach sieci Facebook. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych na przyszłość, należy kliknąć następujący link: www.facebook.com/ads/preferences

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: www.facebook.com/privacy/explanation

SIEĆ PARTNERSKA AWIN

Używamy Państwa danych osobowych do prowadzenia kampanii marketingu afiliacyjnego. Dzięki temu możemy śledzić, które strony internetowe, aplikacje i inni operatorzy technologiczni skierowali potencjalnych klientów do naszych stron internetowych i aplikacji, a także zapłacić tym pośrednikom prowizję w zamian za polecenie. W ten sposób realizujemy nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu internetowej kampanii reklamowej, która jest wynagradzana na podstawie wyników. Współpracujemy z Awin, który pomaga nam w prowadzeniu kampanii marketingu afiliacyjnego. Politykę prywatności Awin znajduje się na stronie www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb, która również zawiera informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych.

W niektórych przypadkach Awin może utrzymywać ograniczony profil, odnoszący się do danej osoby. Nie zawiera on jednak informacji o Pańtwa tożsamości, zachowaniach w Internecie ani innych cechach osobistych. Ten profil służy wyłącznie do śledzenia, czy skierowanie zostało rozpoczęte na jednym urządzeniu, a zakończone na innym.

W niektórych przypadkach Awin i pośrednik potencjalnych klientów mogą otrzymywać i przetwarzać PAństwa dane osobowe w celu prowadzenia kampanii marketingu afiliacyjnego. Otrzymujemy również dane osobowe od Awin i potencjalnego pośrednika klienta, które można sklasyfikować w następujący sposób:

Dane Cookie: Dane o stronie internetowej, aplikacji lub innej technologii, z której został przekierowany potencjalny klient oraz informacje techniczne o Państwa urządzeniu.

SQUARELOVIN

Nasz partner, Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45 w 20359 Hamburg, Niemcy, umożliwia nam wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników na stronie internetowej za pomocą narzędzia squarelovin. Oprogramowanie wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z oferty.

Treści w tym celu są gromadzone przez portal społecznościowy „Instagram”, a następnie udostępniane w sposób prawnie bezpieczny i zgodny z RODO do wykorzystania w galeriach na naszej stronie internetowej. Dane osobowe nie są w tym procesie oceniane.

Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić witrynę https://squarelovin.com/privacy/

REZERWACJA/ODBIÓR W SKLEPIE

Abyśmy mogli zarezerwować dla Państwa żądane artykuły lub udostępnić je do odbioru w jednym z naszych sklepów, musimy zebrać i przechowywać następujące dane: 

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane zamówienia, sposób płatności.

Podstawą prawną do tego jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Abyśmy mogli poinformować Państwa, czy Państwa prośba o rezerwację została zrealizowana lub skontaktować się z Państwem i zidentyfikować Państwa podczas odbioru artykułów, musimy udostępnić Państwa dane wybranemu sklepowi. 

Nasze sklepy w Niemczech są obsługiwane przez naszą spółkę zależną, Strellson GmbH, Max-Stromeyer-Strasse 172, 78467 Konstanz, Niemcy (podmiot odpowiedzialny). Nasze szwajcarskie sklepy są obsługiwane przez naszą spółkę zależną Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Szwajcaria (podmiot odpowiedzialny). Nasze austriackie sklepy są obsługiwane przez naszą spółkę zależną HF Retail GmbH, Marktstrasse 30, 6850 Dornbirn, Austria (podmiot odpowiedzialny).

Powyższe dane zostaną usunięte przez nasze sklepy lub spółki zależne nie później niż cztery tygodnie po odebraniu od nas wybranych artykułów. 

OKRES PRZECHOWYWANIA I USUWANIE

JOOP! przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji danego celu (patrz rozdział „Jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej”). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe; jedynym wyjątkiem są dane, które musimy nadal przechowywać w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązki przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego).

PAŃSTWA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma Pan/Pani prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG (Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych). 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza wymogi prawne, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego dla nas organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w zw. z § 19 BDSG).

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku odwołania lub prośby o informacje. Można skontaktować się z nami pod adresem datapro-tection@joop.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Status na dzień 20.03.2021

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowuje Państwa przeglądarka. Na przykład Państwa koszyk jest zarządzany za pomocą tymczasowych plików cookie tzw. „sesyjnych”. Inne informacje są przechowywane w trwałych plikach cookie, aby móc dostosować wygląd strony, gdy Państwa komputer uzyska dostęp do ustawień w późniejszym czasie. Pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających bezpośrednio zidentyfikować konkretnego użytkownika. Mogą Państwo całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki, jak i również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nasza strona internetowa może wówczas nie działać lub przestać działać zgodnie z przeznaczeniem.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, zapewniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które im Państwo przekazali lub które zebrali w trakcie korzystania przez Państwa z Usług.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one bezwzględnie niezbędne do działania witryny. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody.

W razie potrzeby wykorzystujemy określone dane zgodnie z wymogami prawnymi w ramach anonimowych profili użytkowników do celów reklamowych, badań rynkowych lub do projektowania naszych ofert w oparciu o potrzeby.

Nasz „pasek plików cookie” jest regularnie aktualizowany i daje możliwość dobrowolnego decydowania, czy i jakie rodzaje plików cookie mogą być gromadzone.

Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Mogą Państwo zmienić lub odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie w oświadczeniu o plikach cookie na naszej stronie internetowej. W tym celu należy usunąć dane lokalne w ustawieniach przeglądarki. Przy następnej wizycie na naszej stronie mogą Państwo ponownie określić preferencje dotyczące plików cookie w Usercentrics.